Jihočeský kraj

web1
web2
web3

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích

Náš dům pro seniory poskytuje už 18 let domov pro 30 obyvatel. Jsou to uživatelé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení, a potřebují proto naši pomoc. Naším posláním je vytvořit jim u nás skutečný domov, kde by mohli svůj život žít plnohodnotně a užívat své dny podle své volby tak, jak jen jim to jejich zdravotní stav dovolí. To, že jsme malým domovem seniorů, má svou nevýhodu v tom, že nejsme tak viditelní pro velké sponzory a podporovatele. Na druhou stranu ale tu jsme - klienti i personál - skutečně jedna velká rodina, kde k sobě všichni mají opravdu blízko a znají se mnohem více než jen ze vztahu klient – zaměstnanec. Víme, co kdo má rád a jak mu udělat radost. Často si s našimi obyvateli povídáme a dozvídáme se i detaily z jejich životů. A mnohdy jsou to příběhy, které zaslouží naši hlubokou úctu. Oslavy narozenin našich obyvatel jsou zde vždycky společné, společně slavíme i Vánoce a jiné důležité svátky.  To, že jsme domov rodinného typu, není jen fráze. Máme tu i zvířecí obyvatele – králíka a dvě kočičí slečny, které jsou vítanými společníky pro všechny naše obyvatele a připomínají našim obyvatelům dřívější časy, kdy téměř všichni žili na vesnici obklopeni právě i těmito mazlíčky.

Domov seniorů Třeboň

Cílem našeho domova je poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet již opravdové starosti, podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami „jít“ nemohou. Vytváříme pro naše klienty Domov, který se bude co nejvíce podobat tomu „pravému“. Snažíme se, aby naši klienti dostali péči přesně odpovídající jejich přáním a potřebám, a aby každý mohl žít svůj život s důstojností až do konce.

clovece web
sazeni web
truhlik web
web1
web2
web3

Sociální služby Města Milevska

Sociální služby Města Milevska jsou příspěvkovou organizací Města Milevska, která již téměř 2 desítky let zajišťuje sociální služby v Milevsku a jeho blízkém okolí. Klienti mohou využívat pečovatelskou službu ve svých domácnostech, pobytovou službu domov pro seniory či odlehčovací službu, odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, ale i rehabilitační bazén. Nejvíce využívanou službou je terénní pečovatelská služba a pobytová služba domov pro seniory. Obyvatelé Milevska a milevského regionu a okolí mohou využít již od roku 2002 pobytovou službu domova pro seniory. Kapacita domova pro seniory se postupem času rozrostla na dosavadních 72 lůžek. Domov pro seniory přednostně poskytuje podporu a pomoc seniorům, kteří potřebují rozsáhlou péči druhé osoby a tuto péči jim není možné zajistit za pomoci rodiny ani terénní sociální služby. Snahou všech zaměstnanců a spolupracovníků je vytvořit příjemné, dalo by se říci rodinné, prostředí. Další pobytovou sociální službou je odlehčovací služba s kapacitou 4 lůžek. Tato služba umožnuje zajistit rodinám dočasnou pomoc, kdy pečující potřebují na kratší dobu zajistit péči o své blízké z důvodu např. plánové hospitalizace, potřeby odpočinku. Pro klienty pobytové služby je zajištěno ubytování, stravování, přímá ošetřovatelská a sociální péče a v neposlední řadě i aktivizační činnosti. Snahou je poskytování sociální služby na základě individuálních potřeb a přání klientů. Péči o naše klienty výše jmenovaných služeb zajišťuje tým odborných zaměstnanců. Náš domov je zařízení, kde díky malé kapacitě služby můžeme zajišťovat hodně individuální podporu, pomoc a péči, které odpovídá potřebám našich klientů.