Jihomoravský kraj

Domov sv. Ludmily v Brně

Jsme menší domov rodinného typu a našim posláním je poskytnout pobytovou sociální  službu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, nacházejí se v nepříznivé životní situaci, potřebují pomoc a podporu, kterou jim jejich blízcí, pečovatelská služba či jiné terénní služby nejsou schopni zařídit v jejich přirozeném prostředí.

Chceme poskytovat klientům natolik účinnou podporu a pomoc, aby prostřednictvím naší služby mohli žít důstojný a plnohodnotný život, který se co možná nejvíce podobá běžnému životu jejich vrstevníků. Snažíme se o to v prostředí, které není izolováno od běžného života společnosti a dbáme na zachování rodinných a společenských vazeb.

ludmila web
jidelna web
zahrada web
budova web
jidlo web
rehabka web

DOMOV SV. ALŽBĚTY NA ŽERNŮVCE

je Domov pro seniory, který je neziskovou organizací, jehož provoz byl zahájen v roce 2002.  Zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Posláním Domova sv. Alžběty je poskytnout sociální a ošetřovatelskou péči 45 lidem od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatné sociální situace, zdravotnímu stavu a kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka.

Naším cílem je, aby naši obyvatelé mohli svůj život prožít důstojně a smysluplně v prostředí důvěry, pokoje, aby netrpěli bolestí a nebyli izolovaní ani osamocení. Pomáháme těm, o které už se nemůže starat rodina a nedostačuje jim pomoc, která může do domácnosti dojíždět. Prioritou je pro nás, aby při pobytu v našem zařízení mohli obyvatelé prožívat blízkost své rodiny, která může své blízké bez omezení navštěvovat. Ve chvílích, kdy to není možné využíváme širokou dobrovolnickou základnu pro aktivity různého druhu, zaměření tak, aby se naši obyvatelé mohli cítit co nejlépe a závěr života prožít v blízkosti lidí, kteří o ně mají zájem.