Jihomoravský kraj

Domov sv. Ludmily v Brně

Jsme menší domov rodinného typu a našim posláním je poskytnout pobytovou sociální  službu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, nacházejí se v nepříznivé životní situaci, potřebují pomoc a podporu, kterou jim jejich blízcí, pečovatelská služba či jiné terénní služby nejsou schopni zařídit v jejich přirozeném prostředí.

Chceme poskytovat klientům natolik účinnou podporu a pomoc, aby prostřednictvím naší služby mohli žít důstojný a plnohodnotný život, který se co možná nejvíce podobá běžnému životu jejich vrstevníků. Snažíme se o to v prostředí, které není izolováno od běžného života společnosti a dbáme na zachování rodinných a společenských vazeb.

ludmila web
jidelna web
zahrada web
budova web
dilna web
party web

Domov u Františka

Klienti domova využívají pořádané aktivity i krásné terapeutické zahrady. Provoz domova byl v roce 2020 ovlivněn pandemií koronaviru Covid 19. V rámci boje s koronavirem a pro ochranu zdraví našich klientů a zaměstnanců ředitel organizace inicioval zapojení zaměstnanců do měsíční preventivní karantény. Jako zkušený manager vedl přípravu i průběh provozu v tomto nelehkém období. Důsledně komunikoval s pracovníky zřizovatele a informace předával svým podřízeným zaměstnancům. Bylo nejen velmi dobře pečováno o klienty, ale udržován vzorný pořádek v domově, umyta okna a zušlechtěna zahrada. Přítomní zaměstnanci secvičili pro klienty několik vystoupení na zahradě, která uživatelé mohli sledovat z oken. Velkou poctou pro domov byla návštěva a vystoupení Hudby hradní stráže a Policie České republiky, která se uskutečnila 1. 6. 

Náročné období pandemie v domově prověřilo schopnost komunikace, organizace práce a loajalitu zaměstnanců. Pracovníci domova dokázali, že při těžkostech i nesnázích jsou schopni a ochotni obětovat volný čas a pracovat s vysokým nasazením.

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVÁ

Domov pro seniory Koniklecová, p.o. se nachází v okrajové části města Brna, nedaleko od chráněné lokality Kamenný vrch, kde každoročně vykvétá velké množství krásných fialových konikleců. A podle nich nese náš Domov i svůj název.

Domov poskytuje službu starším občanům, kteří mají sníženou mírou soběstačnosti a potřebují pomoc druhé osoby ve věcech běžné denní potřeby. Péče je poskytována individuálně a v takovém rozsahu, který klienti skutečně potřebují. Podporujeme je tím v co nejdelším udržení jejich stávající soběstačnosti a v zachování kvality života.

deti web
budova
venku web
budova web
jidlo web
rehabka web

DOMOV SV. ALŽBĚTY NA ŽERNŮVCE

je Domov pro seniory, který je neziskovou organizací, jehož provoz byl zahájen v roce 2002.  Zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Posláním Domova sv. Alžběty je poskytnout sociální a ošetřovatelskou péči 45 lidem od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatné sociální situace, zdravotnímu stavu a kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka.

Naším cílem je, aby naši obyvatelé mohli svůj život prožít důstojně a smysluplně v prostředí důvěry, pokoje, aby netrpěli bolestí a nebyli izolovaní ani osamocení. Pomáháme těm, o které už se nemůže starat rodina a nedostačuje jim pomoc, která může do domácnosti dojíždět. Prioritou je pro nás, aby při pobytu v našem zařízení mohli obyvatelé prožívat blízkost své rodiny, která může své blízké bez omezení navštěvovat. Ve chvílích, kdy to není možné využíváme širokou dobrovolnickou základnu pro aktivity různého druhu, zaměření tak, aby se naši obyvatelé mohli cítit co nejlépe a závěr života prožít v blízkosti lidí, kteří o ně mají zájem.

Domov seniorů Valtice

Posláním Domova pro seniory Valtice je poskytovat služby lidem, kteří z důvodu věku potřebují vysokou mírou podpory a pomoci jiné osoby, a již nemohou zůstat doma za pomoci svých blízkých či jiných dostupných služeb.

web1
web2
Scroll to Top