Karlovarský kraj

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Mariánské Lázně. Jsme centrem sociálních služeb, které poskytujeme především seniorům na území Mariánskolázeňska. Organizace v současné době poskytuje sociální služby terénní i pobytové, založené na komplexním přístupu a vzájemné provázanosti.

Klíčovým kritériem kvality všech námi poskytovaných služeb je spokojený uživatel. Poskytovanou péči stavíme na individuálních potřebách a přání uživatelů s důrazem na respektování a zachovávání důstojného života každého jedince. Zařízení je spolufinancováno Karlovarským krajem.

budova web
hala web
kralicek web
web1
web2

Oblastní charita Ostrov - Domov pokojného stáří bl. Hroznaty

V Ostrově a okolí působíme od roku 1991, poskytujeme sociální služby pro seniory nejen s Alzheimerovou demencí v Domově pokojného stáří v Ostrově s 37 klienty a v Domově pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně s 19 klienty. Mimo jiné zajišťujeme pomoc všem potřebným prostřednictvím našich dobrovolnických aktivit - Charitního šatníku, Skladu potravin a použitého nábytku aj.

V Domovech se snažíme vytvářet pro naše klienty / stařečky a stařenky co nejvíce DOMÁCÍ prostředí a k tomu přidáváme odbornou péči a lidský přístup. Pomozte nám, aby stáří mohlo být hezké a důstojné...! 

Normální je pomáhat, pomáhejte s námi!

Oblastní charita Ostrov

V Ostrově a okolí působíme od roku 1991, poskytujeme sociální služby pro seniory nejen s Alzheimerovou demencí v Domově pokojného stáří v Ostrově s 37 klienty a v Domově pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně s 19 klienty. Mimo jiné zajišťujeme pomoc všem potřebným prostřednictvím našich dobrovolnických aktivit - Charitního šatníku, Skladu potravin a použitého nábytku aj.

V Domovech se snažíme vytvářet pro naše klienty / stařečky a stařenky co nejvíce DOMÁCÍ prostředí a k tomu přidáváme odbornou péči a lidský přístup. Pomozte nám, aby stáří mohlo být hezké a důstojné...! 

Normální je pomáhat, pomáhejte s námi!

klavir web
snehulak web
budova web
web1
web2
web3

Amica Centrum, domov pro seniory

Od listopadu 2013 poskytujeme sociální péči v domově pro seniory. Sociální služba je určena osobám od 60 let věku, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Doba pobytu v domově pro seniory není omezena, může být trvalá nebo i na přechodnou dobu dle dohody. Péče v domově pro seniory může navazovat na péči poskytovanou v léčebně, případně na sociálním lůžku.

Domov pro seniory poskytuje klientům sociální a zdravotní ošetřovatelskou péči. Celodenní sociální péči zajišťují pečovatelky (pracovníci v sociálních službách), zdravotní péči zajišťují všeobecné, praktické sestry a fyzioterapeuti. Sociální péče je poskytována dle individuálních potřeb každého klienta.

Senior Centrum Nová Role

Senior centrum Nová Role je místem, kde pečujeme o naše klienty s úctou a porozuměním. Snažíme se každému z nich vytvořit příjemné domácí prostředí, ve kterém přichází do kontaktu se svými vrstevníky, přáteli a rodinou.

Jsme také nově vzniklé zařízení, kde poskytujeme službu domova pro seniory. V rámci této služby klientům poskytujeme ubytování, celodenní stravu, individuální a komplexní sociální péči. Samozřejmostí je 24hodinová péče zdravotních sester a pečovatelek, dbáme také na individuální přístup ke klientům, zapojujeme je do vznikajících projektů a chodu zařízení.

web2
web3
web1
Scroll to Top