Karlovarský kraj

web1
web2

Oblastní charita Ostrov - Domov pokojného stáří bl. Hroznaty

V Ostrově a okolí působíme od roku 1991, poskytujeme sociální služby pro seniory nejen s Alzheimerovou demencí v Domově pokojného stáří v Ostrově s 37 klienty a v Domově pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně s 19 klienty. Mimo jiné zajišťujeme pomoc všem potřebným prostřednictvím našich dobrovolnických aktivit - Charitního šatníku, Skladu potravin a použitého nábytku aj.

V Domovech se snažíme vytvářet pro naše klienty / stařečky a stařenky co nejvíce DOMÁCÍ prostředí a k tomu přidáváme odbornou péči a lidský přístup. Pomozte nám, aby stáří mohlo být hezké a důstojné...! 

Normální je pomáhat, pomáhejte s námi!

Oblastní charita Ostrov - Domov pokojného stáří Ostrov

V Ostrově a okolí působíme od roku 1991, poskytujeme sociální služby pro seniory nejen s Alzheimerovou demencí v Domově pokojného stáří v Ostrově s 37 klienty a v Domově pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně s 19 klienty. Mimo jiné zajišťujeme pomoc všem potřebným prostřednictvím našich dobrovolnických aktivit - Charitního šatníku, Skladu potravin a použitého nábytku aj.

V Domovech se snažíme vytvářet pro naše klienty / stařečky a stařenky co nejvíce DOMÁCÍ prostředí a k tomu přidáváme odbornou péči a lidský přístup. Pomozte nám, aby stáří mohlo být hezké a důstojné...! 

Normální je pomáhat, pomáhejte s námi!

klavir web
snehulak web
budova web
web1
web2
web3

Amica Centrum, domov pro seniory

Od listopadu 2013 poskytujeme sociální péči v domově pro seniory. Sociální služba je určena osobám od 60 let věku, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Doba pobytu v domově pro seniory není omezena, může být trvalá nebo i na přechodnou dobu dle dohody. Péče v domově pro seniory může navazovat na péči poskytovanou v léčebně, případně na sociálním lůžku.

Domov pro seniory poskytuje klientům sociální a zdravotní ošetřovatelskou péči. Celodenní sociální péči zajišťují pečovatelky (pracovníci v sociálních službách), zdravotní péči zajišťují všeobecné, praktické sestry a fyzioterapeuti. Sociální péče je poskytována dle individuálních potřeb každého klienta.