Královehradecký kraj

Domov důchodců Humburky

Domov důchodců Humburky se nachází na okraji obce, která je vzdálená 2 km od města Nový Bydžov a je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Provoz zařízení byl zahájen v roce 1995. Služby jsou určeny klientům od 60 let věku, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pomoc klientovi je poskytována v činnostech, které vlastními silami již sám nezvládá, ale zároveň je klient aktivně podporován v zachování soběstačnosti a znovuzískání ztracených dovedností. V maximální možné míře jsou respektovány aktuální potřeby i zvyklosti klienta. Klienti jsou ubytovaní ve dvou poschodích budovy s pěknou terasou, která je zvláště za teplého počasí klienty hojně využívána. Budova domova důchodců se nachází v parku s odpočinkovými zónami s jezírkem, voliérou s andulkami a altánem.
Průměrný věk klientů je 86 let. Chod domova a péči o klienty zajišťuje 36 zaměstnanců. Domov důchodců Humburky poskytuje pobytovou sociální službu 47 seniorům s trvalým bydlištěm nebo prokazatelnými vazbami na Královéhradecký kraj.

domov - upraveno
drevo - upraveno
zahrada - upraveno
cernozice web1
cernozice web 2
cernozice web3

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově se zvláštním režimem. Domov je určen osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu). Uživatelům je poskytována ošetřovatelská, zdravotní a sociální péče na základě jejich individuálních potřeb. Nabízeny jsou také aktivity volnočasové, aktivity podporující co nejdelší udržení soběstačnosti a základní rehabilitační péče. Uživatelé mají rovněž možnost využít bohoslužby, služby kadeřnice a pedikérky či výlety do okolí. Bezprostřední péče o uživatele je poskytována odborným a kvalifikovaným personálem. V domově přímo ordinuje praktický lékař, pravidelně pak rovněž diabetolog, psychiatr a dle potřeby také stomatolog.