Královehradecký kraj

Domov důchodců Humburky

Domov důchodců Humburky se nachází na okraji obce, která je vzdálená 2 km od města Nový Bydžov a je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Provoz zařízení byl zahájen v roce 1995. Služby jsou určeny klientům od 60 let věku, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pomoc klientovi je poskytována v činnostech, které vlastními silami již sám nezvládá, ale zároveň je klient aktivně podporován v zachování soběstačnosti a znovuzískání ztracených dovedností. V maximální možné míře jsou respektovány aktuální potřeby i zvyklosti klienta. Klienti jsou ubytovaní ve dvou poschodích budovy s pěknou terasou, která je zvláště za teplého počasí klienty hojně využívána. Budova domova důchodců se nachází v parku s odpočinkovými zónami s jezírkem, voliérou s andulkami a altánem.
Průměrný věk klientů je 86 let. Chod domova a péči o klienty zajišťuje 36 zaměstnanců. Domov důchodců Humburky poskytuje pobytovou sociální službu 47 seniorům s trvalým bydlištěm nebo prokazatelnými vazbami na Královéhradecký kraj.

domov - upraveno
drevo - upraveno
zahrada - upraveno
skupinova - upraveno
upraveno
dort - upraveno

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. V Domově pro seniory seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. V Domově se zvláštním režimem seniorům od 60 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie diagnostikováno onemocnění demence. Uživatelům je poskytována ošetřovatelská, zdravotní a sociální péče na základě jejich individuálních potřeb. Nabízeny jsou také aktivity volnočasové, aktivity podporující co nejdelší udržení soběstačnosti a základní rehabilitační péče. Uživatelé mají rovněž možnost využít bohoslužby dvou církví, služby kadeřnice a pedikérky či výlety do okolí. Bezprostřední péče o uživatele je poskytována odborným a kvalifikovaným personálem. V domově přímo ordinuje praktický lékař, pravidelně pak rovněž diabetolog, psychiatr a dle potřeby také stomatolog.

Domov pro seniory Pilníkov

Posláním Domova pro seniory Pilníkov je poskytovat každodenní individuální pomoc a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kvůli které již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, ani za podpory rodiny či jiných veřejně dostupných služeb.

Naší snahou je vytvořit domov, který umožní uživatelům prožít důstojné stáří. Podporujeme uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti. V  co nejvyšší míře se je snažíme zapojit do běžného života společnosti. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav, snažíme se jim zajistit důstojné prostředí a zacházení.

Chod domova a péči o klienty zajišťuje 33 zaměstnanců. Domov pro seniory Pilníkov poskytuje pobytovou sociální službu 45 seniorům starší 60 let, s trvalým bydlištěm nebo prokazatelnými vazbami na Královéhradecký kraj.

budova web
interier web
budova dve web
budova web
altan web
hriste web

Domov důchodců Tmavý Důl

Domov důchodců Tmavý Důl poskytuje sociální pobytové služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a osobám se sníženou soběstačností z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

Domov se nachází na úpatí Jestřebích hor a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Domov i celý venkovní areál stále zdokonalujeme tak, aby se zde všichni mohli cítit co nejvíce jako doma.

Senior centrum Přepychy

Posláním našeho domova pro seniory je pomoci klientům důstojně prožít stáří a poskytnout péči osobám, které už z důvodu věku, sociální situace nebo nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Těmto osobám chceme poskytnout nepřetržitou péči a podporu.

Umožňujeme vytvořit našim klientům takové prostředí, aby se co nejvíce cítili jako doma. Motivujeme klienty k aktivitám a činnostem, které vedou ke zlepšení jejich sociální situace.

Cílem je individuální pomoc a podpora v udržení kontaktů s rodinou, přáteli, blízkými a společenským prostředí každého klienta.

web1
web2
web3
web2
web1
web3

Senior Centrum Malá Čermná

Senior centrum Malá Čermná je místem, kde pečujeme o naše klienty s úctou a porozuměním. Snažíme se každému z nich vytvořit příjemné domácí prostředí, ve kterém přichází do kontaktu se svými vrstevníky, přáteli a rodinou.

Poskytujeme pobytové sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, chronicky či nevyléčitelně nemocným osobám se sníženou soběstačností, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času.

Sanatorium Trutnov

Sanatorium Trutnov jako léčebna pro dlouhodobě nemocné poskytuje lůžkovou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči i sociální lůžka. Léčebna je určena především pacientům přeloženým z akutního nemocničního lůžka, u kterých byla stanovena diagnóza a odezněla akutní fáze onemocnění. Ti potřebují následnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči. Na základě lékařského doporučení jsou i přímo z domova přijímáni pacienti vyžadující podobný charakter péče, zejména pacienti se současným výskytem několika chorob vylučujících zvládnutí ošetřovatelské péče v domácím prostředí

Sanatorium Trutnov bylo založeno v roce 1999 a naleznete jej v Trutnově vedle zdravotnické školy.  Je provozováno společností AHC, a.s., provozující další zdravotnická zařízení dlouhodobé péče.

web1
web2
web1
web2
web3

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Naší snahou je vytvořit domov, který umožní prožít klientům důstojné stáří a o klienty pečujeme tak, jak bychom chtěli, aby bylo ve stáří pečováno o nás. Podporujeme klienty v jejich samostatnosti a soběstačnosti, v případech, kdy to není možné, doprovázíme je a zajišťujeme jim důstojné prostředí a zacházení.

Vytváříme podmínky pro realizaci v kulturní, duchovní, společenské, výtvarné a sportovní oblasti.

Domov pro seniory Trutnov

Posláním Domova pro seniory Trutnov je poskytovat každodenní individuální pomoc a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kvůli které již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, ani za podpory rodiny či jiných veřejně dostupných služeb. Domov pro seniory Trutnov je příspěvkovou organizací Města Trutnov, která poskytuje pobytové služby sociální péče celoročně, a to po celých 24 hodin denně na dvou pracovištích s celkovou kapacitou 124 lůžek. Pracoviště R. Frimla disponuje 93 a pracoviště Dělnická 31 lůžky. Budovy obou pracovišť Domova pro seniory Trutnov se nachází v obytné části města Trutnova. Výhodná poloha napomáhá uživatelům využívat služby kdekoliv v obci a navštěvovat nákupní a kulturní střediska.

web1
web2
web3
Scroll to Top