Liberecký kraj

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

Naše organizace nabízí prostřednictvím multidisciplinárního týmu našim spoluobčanům sociální i zdravotní služby. Zdravotní služby poskytujeme formou domácí zdravotní péče a fyzioterapie, což je u našich klientů (hlavně seniorů a tělesně znevýhodněných) často potřeba. Kapacita sociálních pobytových služeb je 20 lůžek (jedná se o domov pro seniory a pobytové odlehčovací služby), terénní péči formou pečovatelské služby poskytujeme zhruba u 630 klientů. Mimo jiné provozujeme i dětské zařízení v současné době pro 35 dětí od jednoho roku do tří let. V Současné době nabízíme i služby v ambulanci pro děti s respiračními chorobami, tyto služby využili i klienti s postcovidovými potížemi. V organizaci pracuje přes 100 pracovníků.

budova web
parta web
pokoj web
budova web
cukrovi web
mikulas web

Domov důchodců Český Dub

Domov důchodců Český Dub je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Poskytuje služby celkem stovce seniorům a seniorkám na čtyřech samostatných odděleních. Tři ze čtyř oddělení se specializují na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.

Obyvatelé domova mají zajištěnu nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči a samozřejmě i další spektrum služeb – ubytování, stravování, praní prádla, atd. Dále je nabízena celá škála vhodných kulturních a společenských aktivit, popřípadě výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Domov poskytuje bezpečné zázemí klientům z celého Libereckého kraje, převážná část obyvatel pochází z okresů Liberec a Jablonec nad Nisou.

Domov důchodců Jablonecké Paseky

Náš domov je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Poskytujeme dvě sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a to ve městě Jablonci nad Nisou, na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Poskytujeme celoroční pobytové sociální služby pro seniory. Věnujeme se, vedle našich základních činností, také celé řadě volnočasových aktivit.

budova - upraveno
motorky - upraveno
vanoce - upraveno
budova web
pokoj web
altan web

Domov důchodců Pohoda

Subjekt Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, zajišťuje sociální služby v Turnově a současně i ve spádové oblasti, a to od roku 2002. Od roku 2021 čítá zařízení celkem 100 lůžek sociální péče. Součástí organizace je Domov důchodců Pohoda, 28.října 812., s kapacitou 76 lůžek a navíc od roku 2021 slouží uživatelům s Alzheimerovou nemocí nově vybudované zařízení s 24lůžkovou pobytovou kapacitou. V současné době poskytovatel provozuje tři pobytové služby, a to Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem a Odlehčovací služby. O seniory v těchto službách pečuje a zpříjemňuje pobyt přes sedmdesát zaměstnanců, dalších čtyřicet zajišťuje další dvě služby, a to Pečovatelskou službu (jak v terénní, tak v ambulantní formě) a Centrum denních služeb, což je taková „školka“ pro seniory. Celkem se organizace stará o téměř tři stovky uživatelů. Pro uživatele jsme partnerem do nepohody, který se postará o vše potřebné, v době, kdy síly a energie jak uživatelům, tak pečujícím osobám doma ubývá.

Naše organizace získala třikrát pět hvězd Značky kvality v pobytových službách a jednou v Pečovatelské službě.

Senior centrum Nový Bor

Senior centrum Nový Bor nabízí pobytové sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, chronicky či nevyléčitelně nemocným osobám se sníženou soběstačností, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Pro každého klienta je naplánovaný individuální plán tak, aby co nejlépe odpovídal osobním potřebám a touhám. Samozřejmě, že velmi vítáme a podporujeme zapojení rodinných příslušníků do života jejich blízké osoby. V našem zařízení poskytujeme 24hodinovou péči a dohled, který zajišťuje personál v přímé péči – zdravotní sestry i pracovníci v sociálních službách, aktivizační a sociální pracovníci. 

Senior centrum Nový Bor jsme znovuotevřeli počátkem roku 2016, kdy v předcházejícím roce 2015 prošlo zařízení kompletní vnitřní rekonstrukcí a úpravou interiérů tak, aby nabízelo nejvyšší možný uživatelský komfort jak uživatelům, tak zaměstnancům. Najdete nás v Libereckém kraji, směrem na sever od České Lípy.

web1
web2
Scroll to Top