Moravskoslezský kraj

Domov pro seniory Vrbno

Domov pro seniory Vrbno, p. o. poskytuje sociální, ošetřovatelskou i zdravotní péči seniorům nad 60 let, kteří mají zhoršenou soběstačnost především z důvodu věku, potřebují celodenní péči druhých osob a z různých nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Vize organizace proto směřujeme k vytváření prostředí, které co nejvíce připomíná domov. Snažíme se také o to, aby každý ze seniorů stále mohl dělat všechno tak, jak byl zvyklý, aby mohl věci kolem sebe ovlivnit, měnit přizpůsobit si je ke své spokojenosti. A to bez vitality, kterou senioři ve vyšším věku doplňují prostřednictvím vitamínů, zkrátka dost dobře nejde.

To vše se nám daří realizovat díky obrovské obětavosti našich zaměstnanců a velké podpoře lidí dobré vůle.

budova - upraveno
venku - upraveno
venku podruhe - upraveno
budova web
pokoj web
zahrada web

Domov Cesmína

Domov Cesmína, domov pro seniory, je menší zařízení rodinného typu, poskytující pobytové sociální služby seniorům převážně nebo zcela závislým na péči jiné osoby, jejichž průměrný věk činí 84 let. Zařízení, které je součásti příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, zřizované městem Bohumín, již poskytuje své služby 26 let. Pracovníci Domova Cesmína poskytují seniorům přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla v co největší míře zachována a udržena jejich samostatnost a soběstačnost nebo došlo k rozvoji či znovunabytí jejich schopností a dovedností. Podpora a péče vychází z individuálních potřeb seniorů, z jejich schopností, možností a aktuálního zdravotního stavu. 

Mimo poskytovaných základních činností směřujících k zajištění základních životních potřeb seniorů motivují pracovníci seniory k činnostem, které podporují  jejich aktivitu, psychickou a fyzickou pohodu, vedou k nezávislosti na službě a posilují místo každého seniory v běžném životě.

Centrum sociálních služeb Český Těšín

Centrum sociálních služeb se může pochlubit dobrým jménem nejen v oblasti péče o seniory. Za 17 let existence jsme se kromě základních služeb stali i součástí kulturního života města.  Snažíme se obohatit život našim uživatelům organizováním událostí, které propojují generace. Daří se nám to formou spolupráce s mnoha dalšími zařízeními v našem městě. Cílem těchto  akcí je vstoupit do povědomí společnosti a našim seniorům vnést do každodenního života kulturu, nové podněty, velkou dávku zábavy a hlavně spoustu důvodů k úsměvu. Na oplátku nám senioři přispívají svými životními zkušenostmi, znalostmi a vzpomínkami. I teď během jedné z nejtěžších zkoušek - karanténního uzavření domova - neztrácíme elán a dobrou náladou zaháníme chmury. 

To vše se nám daří realizovat  díky  obrovské obětavosti našich zaměstnanců a velké podpoře lidí dobré vůle.

budova web
klobouky web
hra web
budova web
na lavicce web
sazeni web

Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy, Opava

Domov pro seniory sv. Zdislavy byl zřízen Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky v roce 1992, avšak historické kořeny péče řeholních sester o lidi v pozdějším zasahují do počátku 20. století.

Domov sv. Zdislavy sídlí v Opavě, na Rooseveltove ulici 41 a stal se domovem pro 22 seniorů, o které pečuje celkem 22 zaměstnanců, kterými jsou jak civilní zaměstnanci, tak řeholní sestry. Naší snahou je vytvářet prostředí rodinného typu, ve kterém by naši klienti mohli prožít spokojené stáří a poskytovat službu s trpělivostí, láskou, empatií, s respektujícím a důstojným přístupem ke každému uživateli.

Domov pro seniory Krnov

Domov pro seniory Krnov je příspěvková organizace města Krnov.  Provoz zařízení byl zahájen 22. 7. 1991. V roce 2021 tedy slavíme krásných 30 let. Zařízení poskytuje 3 pobytové sociální služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací pobytovou službu. A nesmíme zapomenout ani na terénní službu, a to na pečovatelskou službu. Celková kapacita v pobytových službách je 136 klientů. Klientům je poskytována péče na základě jejich individuálních potřeb. Nabízeny jsou volnočasové aktivity - každý všední den probíhají na jednotlivých oddělení kluby a cvičení, poslech písní, procvičování motoriky, pravidelně také cannisterapie nebo taneční terapie.

web1
web2
web3
web1
web2
web3

Domov pro seniory ONDRÁŠ

Jsme registrovaná pobytová sociální služba, začleněná do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb MSK.  Jsme obecní zařízení, naším zřizovatelem je město Brušperk. Naše služby poskytujeme od roku 1997. Kapacita Domova pro seniory ONDRÁŠ je 58 lůžek, v současné době zaměstnáváme 40 zaměstnanců.  Našimi uživateli jsou převážně občané města Brušperku a dále občané okolních obcí, které jsou členy Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice – SMOPO.  Většina uživatelů potřebuje naši celodenní péči z důvodu snížení soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu. Jejich nepříznivá situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním domova je vytvářet podmínky pro důstojný, aktivní a spokojený život uživatelů, kteří potřebují a užívají naši pobytovou službu.

Scroll to Top