Moravskoslezský kraj

Domov pro seniory Vrbno

Domov pro seniory Vrbno, p. o. poskytuje sociální, ošetřovatelskou i zdravotní péči seniorům nad 60 let, kteří mají zhoršenou soběstačnost především z důvodu věku, potřebují celodenní péči druhých osob a z různých nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Vize organizace proto směřujeme k vytváření prostředí, které co nejvíce připomíná domov. Snažíme se také o to, aby každý ze seniorů stále mohl dělat všechno tak, jak byl zvyklý, aby mohl věci kolem sebe ovlivnit, měnit přizpůsobit si je ke své spokojenosti. A to bez vitality, kterou senioři ve vyšším věku doplňují prostřednictvím vitamínů, zkrátka dost dobře nejde.

To vše se nám daří realizovat díky obrovské obětavosti našich zaměstnanců a velké podpoře lidí dobré vůle.

budova - upraveno
venku - upraveno
venku podruhe - upraveno
budova web
pokoj web
zahrada web

Domov Cesmína Bohumín

Domov Cesmína, domov pro seniory, je menší zařízení rodinného typu, poskytující pobytové sociální služby seniorům převážně nebo zcela závislým na péči jiné osoby, jejichž průměrný věk činí 84 let. Zařízení, které je součásti příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, zřizované městem Bohumín, již poskytuje své služby 26 let. Pracovníci Domova Cesmína poskytují seniorům přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla v co největší míře zachována a udržena jejich samostatnost a soběstačnost nebo došlo k rozvoji či znovunabytí jejich schopností a dovedností. Podpora a péče vychází z individuálních potřeb seniorů, z jejich schopností, možností a aktuálního zdravotního stavu. 

Mimo poskytovaných základních činností směřujících k zajištění základních životních potřeb seniorů motivují pracovníci seniory k činnostem, které podporují  jejich aktivitu, psychickou a fyzickou pohodu, vedou k nezávislosti na službě a posilují místo každého seniory v běžném životě.

Centrum sociálních služeb Český Těšín

Poskytuje dvě registrované sociální služby - Pečovatelskou službu a Domov pro seniory. Pečovatelská služba se poskytuje přímo v domácnostech seniorů, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a jejich rodinní příslušníci nemohou nebo nechtějí o ně pečovat. Senioři využívají především dovoz obědů, poskytování hygieny a péči o domácnost. Tyto služby poskytují ověření a vyškolení pracovníci. Služba se poskytuje na území města Český Těšín a přilehlé oblasti (Stanislavice, Mistřovice, Dolní a Horní Žukov, Mosty a Koňakov). Po každé nás potěší, když se najde dárce, který obdaří seniory o které pečujeme. Tentokrát naše seniory obdarovala firma Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s. v podobě vitamínů. Tyto produkty se rozdělí mezi seniory pečovatelské služby, kterých je v současnosti 157 a zaměstnance terénních služeb (14 pečovatelek, jedna sociální pracovnice a paní vedoucí terénních služeb. Tímto gestem firma potěšila poskytovatele terénních sociálních služeb na které dárci mnohdy zapomínají.

budova web
klobouky web
hra web
budova web
na lavicce web
sazeni web

Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy, Opava

Domov pro seniory sv. Zdislavy byl zřízen Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky v roce 1992, avšak historické kořeny péče řeholních sester o lidi v pozdějším věku sahají do počátku 20. století.

Domov sv. Zdislavy sídlí v Opavě na ulici Rooseveltova č. 41 a stal se domovem pro 22 seniorů, o které pečuje celkem 22 zaměstnanců, kterými jsou jak civilní zaměstnanci, tak řeholní sestry. Naší snahou je vytvářet prostředí rodinného typu, ve kterém by naši klienti mohli prožít spokojené stáří, a poskytovat službu s trpělivostí, láskou, empatií, s respektujícím a důstojným přístupem ke každému uživateli.

web1
web2
web3

Domov pro seniory ONDRÁŠ

Jsme registrovaná pobytová sociální služba, začleněná do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb MSK.  Jsme obecní zařízení, naším zřizovatelem je město Brušperk. Naše služby poskytujeme od roku 1997. Kapacita Domova pro seniory ONDRÁŠ je 58 lůžek, v současné době zaměstnáváme 40 zaměstnanců.  Našimi uživateli jsou převážně občané města Brušperku a dále občané okolních obcí, které jsou členy Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice – SMOPO.  Většina uživatelů potřebuje naši celodenní péči z důvodu snížení soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu. Jejich nepříznivá situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním domova je vytvářet podmínky pro důstojný, aktivní a spokojený život uživatelů, kteří potřebují a užívají naši pobytovou službu.