Olomoucký kraj

Centrum sociálních služeb Jeseník – poskytovatel sociálních služeb pro seniory

Centrum sociálních služeb Jeseník je příspěvkovou organizací města Jeseník, poskytující sociální služby pro seniory. Současný název nese organizace teprve od 1.1.2016. Do té doby byla známá pod názvem Penzion pro seniory Jeseník. Historie této organizace, která do 1.11.2015 poskytovala jen službu Chráněné bydlení, má více než dvacetiletou historii. V současné době poskytuje pět sociálních služeb: Domov pro seniory, Denní stacionář, Chráněné bydlení, Domov se zvláštním režimem a Pečovatelskou službu. K základní činnosti organizace patří rovněž správa Klubu seniorů a organizace dalších aktivit pro seniory města.

1
2
3
budova - upraveno
pokoj - upraveno
vyzdoba- upraveno

Domov důchodců Zlaté Hory

Naše zařízení se nachází v malém městečku Zlaté Hory u polských hranic, na severu Olomouckého kraje, bylo založeno 1. 1. 1997 a od tohoto data zde poskytujeme pobytovou sociální službu čtyřiceti uživatelům ve dvou a jedno lůžkových pokojích, přičemž naše cílová skupina jsou senioři nad 65 let. Zajišťujeme komplexní celodenní péči spočívající v zajištění bydlení, stravování, ošetřování, zajištění hygieny a provozování rozmanitých sociálně aktivizačních činností.  O chod našeho zařízení se stará 24 zaměstnanců.

Dům pokojného stáří Bohuslavice

Dům pokojného stáří Bohuslavice je jednou ze tří sociálních služeb Charity Konice. Charita Konice otevřela toto pobytové zařízení v roce 1998, a tím umožnila starším obyvatelům našeho regionu vyřešit jejich nepříznivou sociální situaci, kdy již není možné, aby zůstávali sami doma. Zařízení slouží 47 seniorům od 60 let, je zajištěna 24 hodinová péče s celodenním stravováním a poskytovány jsou služby sociální i zdravotní. Charita Konice provozuje i terénní sociální služby jako službu Pečovatelskou a Odlehčovací. Služby sociální jsou doplněny i zdravotními sestrami v terénu, které poskytují služby v rámci Domácí zdravotní a hospicové péče. Cílovou skupinou jsou pro všechny služby především senioři, ale pečujeme také o dospělé osoby s lehkým mentálním, chronickým a tělesným postižením. Provázanost mezi jednotlivými službami nám umožňuje pečovat nejprve v domácím prostředí, a pokud se již péče stane náročnější, poskytujeme pomoc i v rámci pobytové služby. Cílem našeho pobytového zařízení je umožnit uživatelům strávit důstojný a kvalitní život za pomoci pracovníků domova, podporovat uživatele v soběstačnosti, účasti na aktivizačních činnostech s duchovní podporou, včetně podpory a rozvoje sociálních vazeb s rodinou a blízkými. V zařízení zajišťujeme i potřeby uživatelům při zhoršení zdravotního stavu s prvky hospicové péče. 

budovy web
zahrada web
mistnost web
venku web
party web
pokoj web

Domov pro seniory Kostelec na Hané

Domov pro seniory Kostelec na Hané již od roku 2002 poskytuje služby osobám nad 63 let, které se dostaly do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, zdravotního postižení či nesoběstačnosti. Všem svým klientům zajišťujeme bezpečné a důvěryhodné prostředí. Díky profesionálnímu personálu mohou klienti prožít důstojné stáří a spolehnout se na péči, společnost a laskavý přístup. V současnosti máme plnou kapacitu, tedy 58 klientů, pro které usilovně pracují všichni zaměstnanci. Prostředí domova je v moderním duchu s profesionálním vybavením. Svým klientům nabízíme bezbariérovost v celém objektu, celoroční ubytování, možnost vlastního vybavení pokoje, celodenní stravování, nepřetržitou ošetřovatelskou péči, lékařskou péči, aktivizační programy, sociální služby, duchovní služby a kulturní programy. Domov se také může pyšnit řadou každoročně uspořádaných akcí pro klienty a jejich rodiny. Našim cílem je vytvářet pro klienty takové prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně
a přirozeně jako doma.