Pardubický kraj

budova - upraveno
jezirko - upraveno
party - upraveno

Domov pro seniory Lanškroun

V tomto roce oslaví 16 let činnosti. Je nositelem certifikací Vážka a nutričního standartu. Za svoji kvalitní péči o klienty obdržel v certifikaci systému Značka kvality všech 5 hvězdiček a v soutěži Cena kvality jsme již dvakrát získaly první cenu. Již několik let pořádáme republikové dvoudenní konference se zaměřením na nutriční péči v pobytových zařízeních, abychom naši vysoce hodnocenou "dobrou výrobní praxi" předávali i jiným zařízením.

Domov je příspěvkovou organizací s regionální působností, zřízenou Městem Lanškroun. Od svého vzniku provozuje Domov pro seniory a posléze i Domov se zvláštním režimem pro seniory s různým typem demence. Domov poskytuje sociální služby, umožňující lidem v nepříznivé sociální situaci žít běžným životem, při zachování jejich důstojnosti a možnosti o své osobě sami rozhodovat v prostředí, které co nejvíce vyhovuje jejich potřebám.

Domov pro seniory v Bystrém

Dne 23. 5. 2011 byl otevřen Domov pro seniory v Bystrém, jehož provozovatelem je Svazek obcí AZASS.
Jedná se o moderní zařízení, které dlouhodobě poskytuje kvalitní sociální služby, směřující zejména k udržení a podpoře plnohodnotného, důstojného a bezpečného života klientů.
Domov má 2 podlaží a 2 křídla spojená centrálním prostorem. Pokoje jsou orientované na jihovýchod a jihozápad. Součástí celého areálu je velká zahrada, která je umístěna v klínu mezi oběma křídly, je chráněna před větrem a poskytuje klidné a bezpečné místo pro trávení volného času klientů. V domově je 50 pokojů pro klienty, z toho 4 čtyřlůžkové určené pro soustředěnou ošetřovatelskou péči, 7 dvoulůžkových a 39 jednolůžkových. Ubytovací kapacita je 69 klientů.
Stravování a lékařská péče, je rovněž součástí poskytovaných služeb. V přízemí domu je menší rehabilitační úsek, kde je poskytována rehabilitační péče.
Služby v tomto zařízení jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče.

1
3
2
budova web
stul web
vanoce web

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ NADĚJE VYSOKÉ MÝTO

NADĚJE působí ve Vysokém Mýtě již od roku 1992. Pracovníci Domu pokojného stáří NADĚJE, který sídlí na stejnojmenném náměstí, tu pečují o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Usilují o to, aby klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali přirozenou součástí místní komunity a stále objevovali drobné každodenní radosti. Kapacita Domu pokojného stáří NADĚJE ve Vysokém Mýtě je 80 osob; ubytování je řešeno při zajištění maximálního soukromí v 1-2 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.

Službu poskytujeme v Domě pokojného stáří NADĚJE ve Vysokém Mýtě na základě křesťanských principů lásky a pomoci bližnímu s cílem zajistit seniorům, kteří již nemohou samostatně žít a jsou závislí na pomoci jiné osoby, prožití pokojného stáří v důstojných podmínkách na základě jejich individuálních potřeb. Služba je poskytována celoročně, v nepřetržitém provozu.

Domov důchodců v Poličce

Domov důchodců v Poličce je moderní zařízení, ve kterém jsou poskytovány sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytovatelem služeb je Svazek obcí AZASS. O klienty se aktuálně stará cca 40 zaměstnanců na různých pozicích s různými typy úvazků. Od roku 2003 je poskytována služba Domovy pro seniory (dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a od roku 2018 také Domovy se zvláštním režimem (dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Obě služby jsou umístěny v třípodlažní budově na adrese Eimova 1020, Polička. Vlastní budova byla postavena v r. 1932. Po zániku akutní lůžkové péče v nemocnici byl objekt v r. 2001 - 2003 přestavěn pro potřeby sociální péče, provoz zařízení byl zahájen v dubnu r. 2003. Budova je čtyřpodlažní s celkovou kapacitou 50 lůžek. Kromě 14 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů zde najdeme i odpovídající zázemí, tj. jídelny, společenskou místnost, prostory pro aktivity a relaxaci uživatelů, zázemí pro personál aj.. Objekt je součástí areálu, který se nachází v blízkosti historického centra města, vlakového a autobusového nádraží. Jeho klidné prostředí s dostatkem zeleně je příhodné pro krátké vycházky a relaxaci klientů domova i jejich blízkých.

 

budova web
interier web
jídelna web