Plzeňský kraj

venku - upraveno
v kostele - upraveno
skupina - upraveno

Domov pro seniory sv. Jiří

Domov pro seniory sv. Jiří pečuje o seniory 19 let. Kromě zajištění základních potřeb klientům se zaměřujeme i na aktivity a společenské vyžití. Nabízíme klientům duchovní podporu (1x týdně mše svatá v kapli Domova), hudební programy, skupinové aktivity, např. ergoterapii, pečení, pravidelné cvičení, společenské hry – Bingo, promítání filmů. Společně slavíme svátky během roku jako je Masopust, pouť ke sv. Jiří, Májka, oslava nového roku. Jezdíme na výlety, navštěvujeme zámky, nebo se jdeme projít do parku, k rybníkům, a vždy si zpříjemníme výlet posezením v kavárně či cukrárně. Klientům, kteří se nemohou účastnit společných aktivit, se věnujeme individuálně. Pracovníci přímé péče, dobrovolníci, pastorační asistent navštíví klienta v jeho pokoji, povídají si spolu, čtou klientovi, společně luští křížovky, nebo doprovodí klienta do atria či blízkého lesíka. Těší nás, když vidíme úsměv na tvářích klientů, pak víme, že naše práce má smysl.

Senior residence Terasy

Senior residence Terasy je menší soukromý domov pro seniory v Plzni. Pečují zde o 52 seniorů, což umožňuje důsledně používat individuální přístup k uživatelům a pružně uvádět do praxe nové koncepty péče, terapie i všechna další zlepšení péče s okamžitou zpětnou vazbou od obyvatel. Aby porovnali kvalitu svých služeb s ostatními poskytovateli a zároveň našli nové inspirace k dalšímu zlepšování poskytované péče, využili možnost přihlásit se k dobrovolnému hodnocení kvality. Již v roce 2017 získali v hodnocení Značka kvality a Česká kvalita nejvyšší možné ocenění 5 hvězd, které v roce 2020 obhájili. Jedním ze zásadních cílů domova je správným empatickým přístupem podporovat plnohodnotný život u každého seniora. Každý člověk má své sny a přání a na Terasách věří, že si je lze plnit v jakémkoliv věku. A na Terasách se to seniorům za pomoci pracovníků domova daří  –  vydaná sbírka básní a příběhů, realizované výstavy obrazů seniorů a další.

web1
web2
web3
budova web
clovece web
oslava web

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice - domov pro seniory

Domov pro seniory je jednou z mnoha soc. služeb, které poskytuje Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice. Poskytujeme 24 hod. péči pro 60 klientů. Klienti jsou ubytování ve dvoulůžkových pokojích. K dispozici mají na pokoji kuchyňskou linku, TV a součástí je balkon. Dále k zařízení náleží pergola s cvičebními prvky pro seniory. Klienti mohou využívat pestrou nabídku aktivit. Jedná se o cvičení, hraní spol. her, trénink paměti a jemné motoriky. Dále jsou jim volné chvíle zpestřeny vystoupením různých účinkujících ( děti z MŠ, ZUŠ aj.). Pořádáme pro klienty Masopustní a Mikulášské zábavy a koncerty dechovky.

Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech

Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech je charitní zařízení, které nabízí komplexní péči seniorům. Domov se nachází v samém centru města Klatovy a k celému areálu patří krásná zahrada, která je využívána k relaxaci klientů. Naše služba zajišťuje celodenní stravu, kvalitní ošetřovatelskou i pečovatelskou péči. Mezi naši nabídku patří i využití volného času, včetně arterterapie, canisterapie, výletů atp.

web1
web2
web3
web1
web3
web2

Charitní pečovatelská služba - Oblastní charita Klatovy

Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem se sníženou soběstačností a to v takové míře, aby mohly co nejdéle zůstat ve svém domově. Pečovatelky pomáhají s oblékáním, hygienou, přivezou a podají oběd, nakoupí, uklidí, doprovodí k lékaři nebo na jiná žádaná místa.

Službu poskytujeme prostřednictvím sedmi středisek (Klatovy, Plánice, Měčín, Janovice nad Úhlavou, Strážov, Švihov, Chudenice) a to na spádovém území 45 obcí a měst.