Praha

Centrum sociálních služeb Praha 2

Poskytujeme na sebe navazující sociální a zdravotní služby, které přímo reagují na potřeby seniorů, zdravotně handicapovaných, chronicky nemocných, pečujících nacházejících se v náročné životní situaci. Našim klientům dokážeme nabídnout individuální péči postupně na všech úrovních potřebné podpory – např. v domácím prostředí pečovatelskou službou, dovážkou obědů, domácí zdravotní péčí, během dne v denním stacionáři a trvale, či přechodně ve svých pobytových zařízeních vč. péče o nevyléčitelně nemocné. Nabízíme též pomoc v Poradně pro seniory a jejich blízké, prostor v Klubu aktivního stáří, kde probíhají zdarma aktivity pro seniory (přednášky, výtvarné dílny, vaření s profesionálními kuchaři, zpívání, minikoncerty aj.) půjčujeme kompenzační a zdravotnické pomůcky. Snažíme se vytvářet našim seniorům takové podmínky, aby své stáří prožili plnohodnotně a aby si, i přes různá zdravotní omezení, vše, co jim naše aktivity nabízí, užili. Kromě péče o dříve narozené poskytujeme služby péče o děti do 3 let věku, tzv. jesle.

andulka - upraveno
hudba - upraveno
pokoj upraveno
vstup - upraveno
zahrada - upraveno
pokoj - upraveno

Dům sociálních služeb Bojčenkova – Domov pro seniory

Jsme malý Domov s kapacitou 38 klientů a naším posláním je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, žít důstojný život v příjemném a bezpečném prostředí. Pracujeme pod občanským sdružením ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ a patříme pod oblastní spolek Prahy 9.

Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp.org.

Posláním Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je podpora aktivního a důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů na území městské části Prahy 4 prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních služeb a poradenství.

Máme čtyři registrované sociální služby ( pečovatelskou službu, denní stacionář, podporu samostatného bydlení a odlehčovací pobytovou službu) spektrum služeb doplňuje Centrum pro rodinné pečující, které poskytuje psychologické poradenství pečujícím a paliativní poradenství. V neposlední řadě máme klubovou činnost, kde funguje 13 klubů seniorů na území Prahy 4.

web1
web3
web2