Praha

Centrum sociálních služeb Praha 2

Za pomoci bezmála dvou stovek zaměstnanců poskytujeme na sebe navazující sociální a zdravotní služby, které přímo reagují na potřeby seniorů, zdravotně handicapovaných, chronicky nemocných, pečujících nacházejících se v náročné životní situaci. Našim klientům dokážeme nabídnout individuální péči postupně na všech úrovních potřebné podpory – např. v domácím prostředí pečovatelskou službou, dovážkou obědů, domácí zdravotní péčí, během dne v denním stacionáři a trvale, či přechodně ve svých pobytových zařízeních vč. péče o nevyléčitelně nemocné. Nabízíme též pomoc v Poradně pro seniory a jejich blízké, prostor v Klubu aktivního stáří, kde probíhají zdarma aktivity pro seniory (přednášky, výtvarné dílny, vaření s profesionálními kuchaři, zpívání, minikoncerty aj.) půjčujeme kompenzační a zdravotnické pomůcky. Snažíme se vytvářet našim seniorům takové podmínky, aby své stáří prožili plnohodnotně a aby si, i přes různá zdravotní omezení, vše, co jim naše aktivity nabízí, užili. Kromě péče o dříve narozené poskytujeme služby péče o děti do 3 let věku, tzv. jesle.

andulka - upraveno
hudba - upraveno
pokoj upraveno
vstup - upraveno
zahrada - upraveno
pokoj - upraveno

Dům sociálních služeb Bojčenkova – Domov pro seniory

Jsme malý Domov s kapacitou 38 klientů a naším posláním je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, žít důstojný život v příjemném a bezpečném prostředí. Pracujeme pod občanským sdružením ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ a patříme pod oblastní spolek Prahy 9.

Domov pro seniory Malešice

Domov pro seniory Malešice poskytuje dvě sociální služby. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (Alzheimer centrum). Základní poskytované služby v Domově pro seniory Malešice jsou ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelská péče, sociální služby, aktivizační, rehabilitační a sociálně terapeutické služby. Mezi další nabízené služby patří kadeřnictví, pedikůra, prodejna občerstvení apod. Kapacita domova pro seniory je 218 lůžek. Je rozdělen na odd. A s kapacitou 98 lůžek, které je určené pro seniory soběstačné v základních úkonech osobní péče a na odd. B s kapacitou 120 lůžek, které je určené pro seniory kteří potřebují soustavnou ošetřovatelskou péči. Kapacita domova se zvláštním režimem (Alzheimer centra) je 30 lůžek. Oddělení poskytuje službu klientům s Alzheimerovou chorobou. Domov pro seniory Malešice provází seniory ve stáří, poskytuje jim služby, které umožní co nejdelší zachování samostatnosti, soběstačnosti, aktivit a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, s důrazem na práva, potřeby, jedinečnost a důstojnost seniorů, zachování jejich soukromí a možnost svobodného rozhodování. Domov pro seniory Malešice nabízí široké spektrum volnočasových aktivit a také bohaté kulturní a sportovní vyžití.

hala - upraveno
mistnost - upraveno
vstup - upraveno
web1
web2
web3

Domov pro seniory Krč

Zřizovatelem Domova je Hlavní město Praha. Domov byl postaven roku 1963. To, že byl postaven roku 1963, je údaj pouze historický! Postupně dochází k jeho rekonstrukci a modernizaci. Domov poskytuje pobytové služby se zajištěným nepřetržitým provozem. Kapacita je 152 lůžek, z nichž pouze 8 pokojů je dvoulůžkových, ostatní jsou jednolůžkové. Součástí vybavení pokoje je lednice, telefon a signalizační zařízení, kterým si může klient přivolat pomoc. Klienti mají možnost si do svého pokoje přinést drobné předměty (obrazy, fotografie, květiny apod.), ale také televizor. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení a jsou zařízeny moderním nábytkem.

Posláním Domova pro seniory Krč je zajistit prostřednictvím pobytové služby důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí občanům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností.

Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp.org.

Posláním Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je podpora aktivního a důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů na území městské části Prahy 4 prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních služeb a poradenství.

Máme čtyři registrované sociální služby ( pečovatelskou službu, denní stacionář, podporu samostatného bydlení a odlehčovací pobytovou službu) spektrum služeb doplňuje Centrum pro rodinné pečující, které poskytuje psychologické poradenství pečujícím a paliativní poradenství. V neposlední řadě máme klubovou činnost, kde funguje 13 klubů seniorů na území Prahy 4.

web1
web3
web2
Scroll to Top