Středočeský kraj

Domov pro seniory Červený Mlýn

Domov pro seniory Červený Mlýn je příspěvková organizace, kterou zřizuje Středočeský kraj. Nachází se u obce Všestudy nedaleko Kralup nad Vltavou. Domov poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pomocnou ruku.

Naší snahou je poskytovat klientům kvalitní služby a stálý domov. Cílem domova je zajistit klientům podmínky k naplňování jejich individuálních potřeb a zájmů, pomáhat klientům uspokojit jejich osobní potřeby a zajistit jim důstojný a spokojený život v domově. Usilujeme o vytváření příjemné rodinné atmosféry, ve které je respektována individualita každého klienta, a jsou uplatňována jeho práva a zájmy.  

budova web
vsestudy cerveny mlyn
budova web
carodejnice web
pes web

Domov Březnice

Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb se nachází v malebném městečku Březnice, což je již v našem názvu patrné.

V okolí našeho Domova je hezká příroda, a i když nemáme žádnou zahradu, protože jsme součástí objektu zdravotnického zařízení města Březnice, máme v blízkosti park, říčku Vlčavu a krásný zámek s parkem a posezením v kavárničce, kam chodíme s uživateli na procházky a posedět u kávy. Proč tu jsme – chceme lidem v nepříznivé životní situaci poskytnout potřebné služby a možnost zůstat součástí místního společenství. Kdo jsme a proč služby poskytujeme – jsme Domov pro seniory s pobytovou službou. Poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů. Naše zařízení s kapacitou 35 lůžek je svou velikostí spíše domácího typu, kde se všichni navzájem podporují. Pro koho tu jsme – cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65-80- let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činnostech pomoc druhé osoby.

web1
web2
web3

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb

Naše příspěvková organizace poskytuje domov pro celkem 42 klientů.
Máme zde babičky a dědečky ve věku 70 až 96 let a s velkou péčí a starostlivostí se o ně stará personál, který se snaží pro klienty vytvořit prostředí co nejvíce podobné tomu domácímu, vyhlášená je naše místní kuchyně 😊.

Život zde se snažíme našim klientům zpestřit pořádáním různých akcí, retrokaváren, hudebních vystoupení, setkáními s různými umělci, se zvířátky či letní grilování nebo výlety do přírody.

Nejoblíbenější ovšem byla a stále jsou setkání s nejmladší generací, dětmi z okolních škol a školek - na to se naši klienti vždy velmi těší a vítají je doslova s otevřenou náručí. 

Domov Hačka v Olešce

Domov Hačka se sídlem v Olešce se nachází v malé vesničce, poblíž Kostelce nad Černými Lesy.
Řekne-li se Černokostelecko, každému se vybaví rozsáhlé lesnaté území, neboť ať přicházíme do Kostelce z té či oné strany, vždy musíme přes les
Posláním našeho Domova je poskytování péče klientům, kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby, chránit jejich lidská práva a suverenitu.
Najdete u nás profesionální tým zaměstnanců, který dělá vše pro to, aby byl pro naše klienty jejich druhou rodinou, na kterou se mohou 24 hodin denně spolehnout.

web1
web2
web3

Domov seniorů Úvaly

Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme jednou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: „Tak bych chtěl (a) prožít své stáří." V našem domově pro seniory život opravdu nekončí. Naopak. Poskytujeme našim klientům společnost vrstevníků, profesionální péči, vlídné zacházení a bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém mohou prožít příjemné časy. Uživatelům se snažíme vytvářet pocit domova a bezpečí s respektováním jejich práv a svobod v co možná nejvyšší možné míře.

Velké díky patří všem našim zaměstnancům, kteří odvádějí tuto psychicky i fyzicky náročnou práci, všem spolupracujícím odborníkům, lékařům, dobrovolníkům, a v neposlední řadě všem příznivcům a podporovatelům.

web1
web2
web3

Alzheimer home Průhonice

V moderním zařízení Alzheimer home Průhonice je ubytováno více jak 100 seniorů s onemocněním různým typem demence. Profesionální tým zde poskytuje nepřetržitou péči s velkým nasazením. Cílem zařízení je poskytnout svým klientům kvalitní zdravotní péči i domov plný zážitků v rámci různých terapií či aktivizačních činností. Speciálně vyškolený tým pracovníků zajišťuje příjemnou etapu života seniorů, kteří si zaslouží lásku a péči v harmonickém prostředí.

web1
web2
web3