Vysočina

Domov blahoslavené Bronislavy

Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Domov poskytuje svým klientům individuální pomoc a podporu tak, aby vedli pokud možno co nejdéle běžný způsob života, a pomáhá jim při udržování rodinných a společenských vazeb. Společně tak vytváří prostředí domova.

Cílem Domova je poskytovat kvalitní sociální služby na základě společně dohodnutých postupů (způsobů) při naplňování individuálních potřeb jednotlivých klientů.
Sociální služby poskytujeme našim spoluobčanům, seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jsme tu pro seniory, kteří se ocitli pro svůj věk v nepříznivé sociální situaci, jsou opuštěni, ztrácí soběstačnost v naplňování svých životních potřeb a práv, hrozí jim sociální vyloučení, a proto potřebují pravidelnou pomoc a podporu.

web2
3
web3
web1
web2
web3

Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou

Posláním Domova pro seniory je snaha vytvořit prostředí co nejvíce připomínající domov osobám, které s ohledem na svůj věk a zdravotní stav potřebují pomoc a podporu v každodenních činnostech běžného života. Prostřednictvím nabízených služeb se Domov snaží zachovat co nejdéle soběstačnost obyvatel a zajistit jim kontakt s okolním prostředím. Služba je poskytována nepřetržitě, čtyřiadvacet hodin denně 54 uživatelům různého stupně soběstačnosti, o které se stará celkem 46 zaměstnanců. V Domově jsou pro uživatele pořádány různé akce, aktivizační činnosti, muzikoterapie, canisterapie, oslavy svátků či různých příležitostí.

Domov pro seniory Onšov

Zařízení, které vyniká svojí rodinnou atmosférou, provozuje Domov Jeřabina Pelhřimov. Jeho kapacita činí 51 lůžek. Služby, které poskytuje, umožňují seniorům prožít aktivní a důstojný podzim života, podporovat jejich soběstačnost a zajišťovat nejen základní potřeby zdejších obyvatel.

web1
web2
web3