Vysočina

Domov blahoslavené Bronislavy

Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Domov poskytuje svým klientům individuální pomoc a podporu tak, aby vedli pokud možno co nejdéle běžný způsob života, a pomáhá jim při udržování rodinných a společenských vazeb. Společně tak vytváří prostředí domova.

Cílem Domova je poskytovat kvalitní sociální služby na základě společně dohodnutých postupů (způsobů) při naplňování individuálních potřeb jednotlivých klientů.
Sociální služby poskytujeme našim spoluobčanům, seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jsme tu pro seniory, kteří se ocitli pro svůj věk v nepříznivé sociální situaci, jsou opuštěni, ztrácí soběstačnost v naplňování svých životních potřeb a práv, hrozí jim sociální vyloučení, a proto potřebují pravidelnou pomoc a podporu.

1
3
2
budova web
budova dve web
cviceni web

Domov pro seniory Havlíčkův Brod

Zařízení poskytuje pobytové služby klientům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou zůstat v původním prostředí, potřebují podporu a pomoc v běžném životě, přičemž rodinní příslušníci a osoby blízké nebo místní komunita pomoc zajistit nemůže a terénní služby jsou již pro tyto klienty nedostačující, případně v dané obci, odkud klient přichází, zcela chybí. Domov pro seniory Havlíčkův Brod usiluje o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí. Ve dvou budovách se staráme celkem o 84 uživatel na jedno až tří lůžkových pokojích. Domov se zvláštním režimem chce být místem, kde se v bezpečném a klidném prostředí zachovává důstojnost a jedinečnost každého klienta a kde jsou zaměstnanci s klienty v partnerském kontaktu. Snažíme se o zmírnění důsledků demence, včetně Alzheimerovy choroby, které by jinak vedly k nezajištění základních potřeb, sociální izolovanosti a ztrátě vlastního způsobu života.

Chceme být domovem, ve kterém je o seniory postaráno tak, jak bychom chtěli, aby se jednou někdo staral o nás...

Domov Stříbrné Terasy

Domov Stříbrné terasy je snadno dostupný. Naleznete ho v centru Krajského města Jihlavy. Se svými blízkými si z něj můžete odskočit do Horáckého divadla, do Městské knihovny, posedět na náměstí u kašny, nebo jen tak pochodit po obchodech v nákupním centru. Odvážnější mohou vyrazit na příměstské stezky a ti, co upřednostní bezpečí a klid našeho areálu, mohou kromě procházky, své ruce vnořit do hlíny vyvýšených záhonů.

Od roku 2011 jsme podpořili, v udržení jejich nezávislosti, 290 lidí seniorského věku. Ke každému přistupujeme s respektem. Přijímáme je s jejich životním příběhem, ať už byl jakýkoliv. Citlivě vnímáme jejich potřeby a volby. Pracujeme poctivě a s láskou. Jsme sociální službou domov pro seniory.

text-upraveno
nadilka-upraveno
ruze - upraveno
web1
web2
web3

Dům klidného stáří

Posláním Domova pro seniory je snaha vytvořit prostředí co nejvíce připomínající domov osobám, které s ohledem na svůj věk a zdravotní stav potřebují pomoc a podporu v každodenních činnostech běžného života. Prostřednictvím nabízených služeb se Domov snaží zachovat co nejdéle soběstačnost obyvatel a zajistit jim kontakt s okolním prostředím. Služba je poskytována nepřetržitě, čtyřiadvacet hodin denně 54 uživatelům různého stupně soběstačnosti, o které se stará celkem 46 zaměstnanců. V Domově jsou pro uživatele pořádány různé akce, aktivizační činnosti, muzikoterapie, canisterapie, oslavy svátků či různých příležitostí.

Vize domova seniorů Jeřabina Pelhřimov

Naším cílem je osobní a sociální rozvoj našich obyvatel a respektování jejich běžného života.

Rozvíjíme aktivity, které v co největší míře podpoří začleňování lidí do běžného života a rozvíjení jejich přirozených dovedností. 

web1
web2
web3
Scroll to Top