Zlínský kraj

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov

"Dům pokojného stáří" to je název našeho zařízení, sídlíme v Novém Hrozenkově. "Pro koho tady jsme"? - pro nemocné a osamělé seniory, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. "Proč tady jsme"? - abychom zajistili potřebným prožití plnohodnotného života, s jeho běžnými radostmi i starostmi. "Co můžeme nabídnout"? - bydlení v příjemném prostředí rodinného typu, procházky a pobyt v zahradě, společné slavení svátků a tradic. "Co je pro naši službu specifické"? - všichni pracovníci se snaží, aby ti, kdo k nám přijdou, u nás našli nový domov, pocit, že jsou milováni, že nám na nich záleží, že nám mohou věřit. My jim pomůžeme s bolestí, trápením i smířením. A to bez narušení rodinných vazeb, zvyklostí a způsobu života, který doposud prožívali.

budova - upraveno
web1
zaměstnanci - upraveno
budova web
pokoj web
web3

Domov pro seniory Luhačovice

Domov pro seniory Luhačovice poskytuje nepřetržitě pobytovou sociální službu seniorům, kteří už vlivem věku nebo zdravotního stavu nemohli dále setrvat v domácím prostředí a vyžadují péči a pomoc druhé osoby. Své služby poskytujeme 40ti klientům v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. O zajištění veškerých služeb se stará celkem 31 stálých zaměstnanců. Budova DS Luhačovice byla otevřena v roce 2015, takže se jedná o nové a moderní zařízení. Vzhledem k poměrně malé kapacitě má Domov spíše rodinnou atmosféru. Našim klientům poskytujeme služby na základě jejich individuálních potřeb a přání. Kromě ubytování, stravy, úklidu a praní prádla se jedná i o pomoc s hygienou, péčí o vlastní osobu, vyřizování osobních záležitostí atp. K našim službám patří i aktivizační činnosti, kulturní a společenské aktivity, canisterapie a také například rehabilitační cvičení atd.

web3
web2
web1

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ NADĚJE ZLÍN

V Domě pokojného stáří NADĚJE Zlín žije celkem 65 seniorů. Jeho součástí je domov se zvláštním režimem, zde je péče věnována 19 lidem, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence.  Ve vlídném prostředí je křehkým seniorům poskytována celodenní péče dle jejich individuálních potřeb i přání. Zázemí domova klientům umožňuje trávit dny v interiérových prostorách a také v atmosféře krásné zahrady. Nabízena je možnost účasti na různých typech společenských aktivit. Namátkou, trénink paměti, rukodělné činnosti, vystoupení dětských skupin, výlety, canisterapie, muzikoterapie a duchovní a pastorační péči.

Vitamíny jsou užitečným darem pro naše klienty i zaměstnance, zejména pak pro ty, kteří pečují o seniory v přímé péči. Nezapomínáme také na zdraví našich zaměstnanců v dalších profesí. Kuchaři, pracovníci úklidu, prádelny. I oni svým dílem pečují a dělají maximum pro pohodlí našich klientů.

Charita Nový Hrozenkov Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence

Charitní pečovatelské služba zajištuje pomoc seniorům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci z důvodu svého věku, zhoršení zdravotního stavu nebo nemají možnost se dále o sebe starat. Tato služba je poskytovaná v jejich domácnostech a umožňuje jim dále žít tak, jak jsou zvyklí a pomáhá jim co nejdéle zůstat ve společnosti lidí, kteří jsou jim blízcí. Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich samostatnost. Snažíme se prodloužit setrvání uživatelů v jeho domácím prostředí a oddálit nutnost jejich umístění v pobytovém zařízení sociální péče. Poskytujeme pomoc a podporu lidem v obtížné situaci. Pomáháme seniorům, aby mohli ulevit svých rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují.

Osobní asistence je poskytuje individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. Tím jim umožníme žít nadále důstojným a hodnotným životem a vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto postižení nebo omezení neměli. To vše ve svém přirozeném prostředí a v začlenění do okolní společnosti. Služba je určena dospělým a dětem od 7 let s postižením tělesným, zdravotním, mentálním (lehkého a středního stupně), kombinovaným a seniorům.

web1
web3
web2