Zlínský kraj

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov

"Dům pokojného stáří" to je název našeho zařízení, sídlíme v Novém Hrozenkově. "Pro koho tady jsme"? - pro nemocné a osamělé seniory, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. "Proč tady jsme"? - abychom zajistili potřebným prožití plnohodnotného života, s jeho běžnými radostmi i starostmi. "Co můžeme nabídnout"? - bydlení v příjemném prostředí rodinného typu, procházky a pobyt v zahradě, společné slavení svátků a tradic. "Co je pro naši službu specifické"? - všichni pracovníci se snaží, aby ti, kdo k nám přijdou, u nás našli nový domov, pocit, že jsou milováni, že nám na nich záleží, že nám mohou věřit. My jim pomůžeme s bolestí, trápením i smířením. A to bez narušení rodinných vazeb, zvyklostí a způsobu života, který doposud prožívali.

budova - upraveno
skupina - upraveno
zaměstnanci - upraveno
budova web
pokoj web
web3

Domov pro seniory Luhačovice

Domov pro seniory Luhačovice poskytuje nepřetržitě pobytovou sociální službu seniorům, kteří už vlivem věku nebo zdravotního stavu nemohli dále setrvat v domácím prostředí a vyžadují péči a pomoc druhé osoby. Své služby poskytujeme 40ti klientům v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. O zajištění veškerých služeb se stará celkem 31 stálých zaměstnanců. Budova DS Luhačovice byla otevřena v roce 2015, takže se jedná o nové a moderní zařízení. Vzhledem k poměrně malé kapacitě má Domov spíše rodinnou atmosféru. Našim klientům poskytujeme služby na základě jejich individuálních potřeb a přání. Kromě ubytování, stravy, úklidu a praní prádla se jedná i o pomoc s hygienou, péčí o vlastní osobu, vyřizování osobních záležitostí atp. K našim službám patří i aktivizační činnosti, kulturní a společenské aktivity, canisterapie a také například rehabilitační cvičení atd.

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Posláním Charitního domu sv. Petra a Pavla Slavkov je individuálně zajistit podporu, pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je, aby klienti prožili svůj život v klidném, příjemném prostředí, a to způsobem, který bude co nejvíce odpovídat jejich potřebám a přáním. Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov je domov pro seniory, poskytující pobytovou službu v nepřetržitém provozu.

budova web
pokoj web
zahrada web
budova web
interier web
web3

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice

Posláním Charitního domu sv. Andělů strážných Nivnice je poskytovat pobytovou službu rodinného typu v nepřetržitém celoročním provozu. S respektem k lidským právům a lidské důstojnosti prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků poskytovat individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří si ze zdravotních důvodů nebo z důvodu pokročilého věku nemohou dlouhodobě sami nebo prostřednictvím rodiny zajistit své životní potřeby ve svých domácnostech a terénní služby jsou pro ně již nedostačující. Posláním je zmírňovat negativní vlivy stárnutí uživatelů, podporovat je v udržování tělesné i duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti.

Charitní dům Vlčnov

Domov pro seniory ve Vlčnově má kapacitu pouze 15 klientů, provozovatelem je Charita Uh.Brod. Posláním Charitního domu Vlčnov – domova pro seniory – je podporovat uživatele v udržování tělesné i duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. Velkou výhodou jsou pouze jednolůžkové pokoje. Můžeme tedy zajistit každému soukromí a individuální přístup. Součástí domova je zahrádka s pergolou, která je zvláště v letních měsících hodně využívána. Tým pracovníků se stará o klienty celoročně v nepřetržitém provozu.

web1
web2
web3
web1
web2
web3

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ NADĚJE ZLÍN

V Domě pokojného stáří NADĚJE Zlín žije celkem 65 seniorů. Jeho součástí je domov se zvláštním režimem, zde je péče věnována 19 lidem, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence.  Ve vlídném prostředí je křehkým seniorům poskytována celodenní péče dle jejich individuálních potřeb i přání. Zázemí domova klientům umožňuje trávit dny v interiérových prostorách a také v atmosféře krásné zahrady. Nabízena je možnost účasti na různých typech společenských aktivit. Namátkou, trénink paměti, rukodělné činnosti, vystoupení dětských skupin, výlety, canisterapie, muzikoterapie a duchovní a pastorační péči.

Vitamíny jsou užitečným darem pro naše klienty i zaměstnance, zejména pak pro ty, kteří pečují o seniory v přímé péči. Nezapomínáme také na zdraví našich zaměstnanců v dalších profesí. Kuchaři, pracovníci úklidu, prádelny. I oni svým dílem pečují a dělají maximum pro pohodlí našich klientů na sklonku jejich života.

Dotek z.ú.,Centrum zdravotní a sociální pomoci Vizovice

Naše společnost se v péči o klienty řídí heslem: „Chovejte se tak, jak si přejete, aby se ostatní chovali k vám“. Snažíme se o naše klienty pečovat profesionálně, především lidsky a s respektem. Staráme se o klienty, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a o které je pečováno v domácím prostředí. Přinášíme tedy úlevu i rodinám, které nepřetržitě pečují o své blízké a potřebují nezbytný čas k odpočinku a zařízení si svých vlastních záležitostí.

web3
web2
web1
Scroll to Top